Web Analytics

Inden for økonomistyring og administrative opgaver, har vi oplevet disruption, hvor nye administrative forretningsidéer, der er født digitalt, har determineret konkurrencevilkårene på markedet. Når en økonomimedarbejder eller bogholder indtaster faktura informationer i virksomhedens regnskabssystem og sender videre til godkendelse og betaling, er det en manuel proces, som ikke skaber værdi og, som med fordel kan automatiseres med de mange IT-løsninger.

Digitalisering er langt fra ’blot’ at have alt digitalt, det handler om at effektivisere, optimere og automatisere de manuelle forretningsgange gennem digitale løsninger. Claus Jorch Andersen (Claus), partner i Deloitte, der har mere end 16 års erfaring fra revisorbranchen, udtaler følgende.

”Virksomheder, som har digitalisering, validering, et godt godkendelsesflow og dokumentation, har bedre processer og bedre mulighed for at følge op på, hvem det var, der godkendte bilaget, hvis der er noget, som skal undersøges nærmere”.

Claus tilføjer:

Hvis kunden har gode interne kontroller og processer, som revisoren let og overskueligt kan gennemgå, så har kunden mulighed for at opnå besparelser på revisorregningen, fordi revisoren kan lave mere effektiv revision”.

Der er i dag systemer, som kan forholde sig til alt, hvad der står på bilaget. Intelligent software aflæser alt det væsentlige indhold, kontrollerer, at alt på bilaget overholder lovgivning såvel som interne regler, og afstemmer sågar alt automatisk uden, der er det store manuelle arbejde forbundet med det.

Med afsæt i ovenstående har edilion netop indgået et strategisk samarbejde med FFB - Foreningen Freelance Bogholdere. Samarbejdsaftalen med FFB’s 385 medlemmer, som til dagligt betjener 6.000-7.000 danske virksomheder, er et stort gennembrud for edilion ifølge Peter Andersen, som er Markedschef i edilion og ansvarlig for samarbejdsaftaler med revisorer og bogholdere.

”Det er vigtigt for os at være i dialog og samarbejde med eksperterne inden for branchen, hvis viden og kompetencer er værdifulde for udviklingen af vores produkter og services”.

For Peter er samarbejdet en fremtidsinvestering, som vil gavne begge parter på både kort og lang sigt.

“Vi ønsker i høj grad at være medspiller i den rejse og transition, som mange traditionelle bogholdere står overfor, og hjælpe dem ind i en ny bogholder-teknologisk æra, hvor automatiseringen af manuelle arbejdsgange skal være med til at frigøre ressourcer til at skabe værdi og forbedre konkurrenceevnen for både FFB medlemmer og deres kunder.”

FFB har for længst fået øjnene op for de nye muligheder, der findes i de digitale løsninger, som stormer frem.

”FFB stiller krav til medlemmerne, og medlemmerne stiller krav til, at FFB arbejder på at skabe de bedste samarbejdsaftaler med de førende løsninger i markedet,” udtaler Bitten Hartmann, der er formand for hovedbestyrelsen i FFB.

edilion tilbyder et komplet digitalt værktøj til bilagshåndtering, der gør det enkelt og intuitivt at indscanne bilag.        Med intelligent software og operatør-validering, aflæser og validerer edilion automatisk alle informationer på et bilag, så det blot skal godkendes for at blive overført til bogføringssystemet.

edilion blev startet i 2013 af Christian Nielsen og Michael Tulinius og fik investering af Morten Ebbesen, IT milliardær og CEO af Siteimprove.

edilion blev i 2016 omtalt som ’Best of Breed’ af bl.a. e-conomics A-team.

Se indvidere:

Interview med Claus Jorch Andersen, Partner i Deloitte

Interview med Simon Gade, CFO lêlê

Interview med Aleksander Sylvestersen-Platz, COO Valju