Web Analytics

Danmarks position som en af de nationer, der går forrest og viser vejen til mere digitalisering, er truet. Mens en række asiatiske landes digitale udvikling accelererer, risikerer vi at gå glip af store vækstmuligheder, hvis ikke danskernes digitale ambitionsniveau hæves. Det er konklusionen i en ny rapport fra Boston Consulting Group (BCG).

Danmark kan blive et meget rigere land, hvis vi griber de muligheder, som digitaliseringen giver. Vores bruttonationalprodukt (BNP) kan stige mere end 200 mia. kr. inden 2020, hvis vi omfavner industri 4.0, IoT (Internet of Things) og robotter, og det digitale indre marked i EU bliver fuldt ud implementeret.

Det kan vi se i rapporten ”Digitizing Denmark – how Denmark can drive and benefit from an accelerated digitized economy in Europe”.

Større digitale ambitioner
Rapporten anbefaler, at Danmark udvikler nogle ambitiøse nationale målsætninger, der inspirerer til at indtage en international førerposition inden for digitalisering og ny teknologi.

De nationale målsætninger bør ifølge BCG dels føre til vækst og jobs og dels inspirere de små og mellemstore virksomheder til at øge de digitale ambitioner og til også at satse på et internationalt marked.

BCG foreslår nationale målsætninger under fem indsatsområder:

  • Muliggør digital og teknologisk innovation
  • Stimulér iværksætteri
  • Forbedr adgang til kapital
  • Reguler med fremtiden for øje
  • Opbyg fremtidens færdigheder og talent

Rapporten blev præsenteret den 6. september 2016 på konferencen ”Digital Frontrunners”, som blev afholdt af Google og Singularity University i Industriens Hus i København.

Kæmpe uforløst potentiale
I forbindelse med præsentationen pegede statsminister Lars Løkke Rasmussen på regeringens 2025-plan som det katalog, hvor løsningerne kan komme fra.

Her foreslår regeringen blandt andet bedre adgang til risikovillig kapital og fradrag for investeringer samt for forskning og udvikling.

”Derudover vil vi øge det offentlige investeringsniveau med 27 milliarder kroner til fysisk og digital infrastruktur”, sagde han.

For små og mellemstore virksomheder ligger der et kæmpe uforløst markedspotentiale i EU. Det er nemlig fortsat sådan, at de fleste digitale forbrugere handler nationalt.

Kun 15% af forbrugerne handler ifølge BCG hos virksomheder fra andre EU-lande end deres eget.

edilion skubber på
Både rapporten og konferencen sætter kraftigt fokus på, at Danmark kommer til at stå stærkere, hvis vi satser på digitalisering og tænker internationalt.

Hos edilion skubber vi selv på den udvikling. Vi har et produkt, der betyder 100% digitalisering af bogføringen. Digitaliseringen af bogføringen betyder to ting:

  • Virksomhederne sparer tid og får nye muligheder for at fokusere på kunder og forretning.
  • Bogholderen må digitalisere sit arbejde. Hidtil har bogholderen fokuseret på historiske data, men den nye teknologi betyder en ny rolle for bogholderen. En rolle, hvor bogholderen tilbyder andet og mere end grundlæggende bogholderiopgaver og rent faktisk kan hjælpe kunden med at få finansiel succes. Hvis nogle bogholdere ikke er med på denne udvikling, er der næppe en fremtid for dem.

Uanset om vi har en virksomhed, er ansat i en virksomhed, eller om vi er bogholdere eller politikere eller noget helt tredje: Vi må alle hæve det digitale ambitionsniveau – for vores egen men også for Danmarks skyld!