Web Analytics

Godkendelse – Komplet, skræddersyet godkendelsesflow

- Vores populære godkendelsesflow har fået et Facelift

Efter flere års tæt samarbejde med virksomheder fra vidt forskellige brancher, har vi gjort vores godkendelsesflow mere fleksibelt, gennemskueligt og frem for alt hurtigt at arbejde i.

Som administrator kan du nu hurtigt oprette brugere, tildele én eller flere brugere til en godkendelsesgruppe, vælge tilladelser og beløbs-/prokuragrænser for hver gruppe, samt vælge hvem der godkender hvad, hvornår – Kort og godt en komplet skræddersyet løsning.

Specifikke muligheder i godkendelsesflowet

For at skræddersy virksomhedens godkendelsesflow, har du som administrator en lang række muligheder til rådighed. Du kan oprette godkendelsesgrupper, der indeholder flere brugere og opkalde disse grupper efter den funktion som brugerne i gruppen udfører, eks. ”Værksted”, ”Marketing”, ”Ledelse” osv. Du kan vælge om der skal være en beløbsgrænse for en godkender, eller godkendelsesgruppe, om specifikke godkendere skal have en overordnet godkender (en anden-, tredje godkender osv.), om bilag relateret til specifikke projekter eller afdelinger skal tildeles specifikke godkendere, samt hvilke tilladelser den enkelte godkender skal have, også mht. brug af edillion mobil appen.

Ydermere kan der vælges en bogholdergruppe, hvor alle bilag sendes til, i så fald at kontering eller betalingsinformation mangler, om hvor vidt et bilag SKAL være konteret for at det kan leveres til dit økonomisystem, om det er påkrævet at der eks. påføres en afdeling på bilaget, samt hvem der skal modtage afviste eller komplicerede bilag.

Har du en klar idé og struktur?

For at udnytte edilions mange muligheder for opsætning af et godkendelsesflow er det dog vigtigt, at du har en klar idé, og ikke mindst struktur, for hvordan flowet rent praktisk skal køre. Forestil dig det ideelle flow, fra et bilag indlæses til det ender i ERP/økonomisystemet, tegn evt. et flowdiagram og sæt det herefter op i edilion, indenfor de rammer som brugerfladen tillader – Således sikrer du dig at processer og værktøjer spiller sammen.

Et flowdiagram, der visuelt beskriver et godkendelsesflow, er et godt værktøj til at få et komplet overblik. Nedenfor ses eksempler på flowdiagrammer der beskriver et simpelt- og et mere komplekst godkendelsesflow:

Simpelt godkendelsesflow m. én godkender

.

Komplekst godkendelsesflow m. flere godkendere og regler

.

Flowdiagrammer kan nemt udformes i eks. PowerPoint eller vha. gratissoftware som draw.io - https://www.draw.io/  eller naturligvis bare tegnes i hånden.

I næste uge vil vi beskrive de mange muligheder for at tildele specifikke bilag til en specifik godkendelsesgruppe, på baggrund af en række kriterier, der kan opsættes og vælges i edilion brugerfladen.

Med venlig hilsen

edilion teamet