Web Analytics

Fremtiden hedder automatisk bogføring.

Ifølge den store globale virksomhed PwC – også kendt som PricewaterhouseCoopers – er der 97,5% chance for, at de grundlæggende bogholderiopgaver bliver erstattet af automatisering i løbet af de kommende 20 år.

En forudsigelse lyder: ”Det er ikke virkelighed – endnu – men regnskabssoftware er parat til at afløse bogholdere”.

Det er ikke selve det, at bogføringen foregår online, der truer bogholderne. Det der for alvor truer er, at løsningerne kan så meget, er så billige og så brugervenlige.

To slags bogholdere
Den traditionelle bogholder er karakteriseret af tre ting:

  • Fokus på historiske data – på hvad der skete for kunden i fortiden
  • Talknusning, som har lav værdi – det kræver kun lidt viden at udføre, det er gør det vanskeligt at få sin virksomhed til at skille sig ud, og det gør bogholdere til en vare
  • Arbejdet er uprofitabelt – indtægterne er lave i forhold til den krævede arbejdsindsats

Overfor den traditionelle bogholder har vi den nye real-time bogholder, som er karakteriseret af det stik modsatte:

  • Arbejder i nutiden – hvad sker der med kundens forretning lige nu – og hvorfor
  • Rådgivning, som har høj værdi – det kræver særlige kompetencer at udføre rådgivningen, som gør det nemt at skille sig ud fra konkurrenterne
  • Arbejdet er profitabelt – services, som giver værditilvækst, kan give meget bedre indtægter

Forudsigelsen fra PwC om, at de grundlæggende bogholderiopgaver med næsten 100% sikkerhed er erstattet med automatisering i løbet af de næste par årtier understreger behovet for, at bogholderibranchen udvikler sig og sikrer en mere rådgivningsbaseret fremtid for sig selv.

Bogholder i ”skyen”
For at foretage skiftet fra traditionel bogholder til bogholder i ”skyen” fuldt ud, skal fokus skiftes ikke bare væk fra fortiden men helt over til fremtiden for kundernes virksomheder.

Rådet til bogholderen er at lade være med alene at levere tal og analyser. Bogholderen bør tage skridtet videre og påtage sig rollen som rådgiver for kunden. Nu har bogholderen nemlig fået mulighed for at hjælpe kunderne med at tage de rigtige strategiske skridt for at forbedre deres positioner på markedet.

Den mulighed har bogholderen fået på grund af de nye automatiske bogføringsløsninger og den real-time-data og den indsigt, som de kan give.

Noget af det, som real-time bogholderen skal gøre, er at føre kunderne over til de cloud-baserede løsninger og derved give dem fordelene ved online bogføring og gøre deres økonomistyring mere effektiv.

En af de mest avancerede løsninger, der truer de traditionelle bogholdere og til gengæld rummer nye muligheder for real-time bogholdere, er udviklet af edilion.

Fremtidens bogholder

Det, som afgør, om automatiseret bogføring er en trussel eller en mulighed er om og hvordan, bogholderen integrerer automatisering i sin praksis.

Hidtil har bogholderen fokuseret på historiske data, men den nye teknologi betyder en ny rolle for bogholderen. En rolle, hvor bogholderen tilbyder andet og mere end grundlæggende bogholderiopgaver og rent faktisk kan hjælpe kunden med at få finansiel succes.

Med den nye internetbaserede teknologi kan bogholderen blive opdateret med det samme. Vi går fra historiske data til data, som er helt up-to-date.

Du kan læse mere om digitalisering af bilag her.