Web Analytics

“Jeg ser generelt, at branchen stadig er temmelig gammeldags. Vi ser digitalisering i alle mulige brancher, men inden for bogholderi og revision halter det stadig væk”.

Sådan udtrykker Alexander Sylvestersen-Platz, Co-Founder og COO hos Valju ApS, hvis forretning er baseret på digitale administrationsløsninger som cloud-systemer og digitalt bogholderi. Valju ApS er en virksomhed som sammensætter administrations- og bogholderiløsninger til små og mellemstore virksomheder sådan, at de får en så nem og effektiv administration som muligt og samtidig får noget ud af det i form af tal, som de kan bruge til at styre deres forretning med.

Digitaliseringen er kommet for at blive

Digitaliseringen stormer frem, hvilket vi har oplevet i mange brancher. Flere og flere virksomheder har omfavnet digitaliseringens muligheder for effektivisering og optimering af arbejdsprocesser, servicer og forretningen generelt. Disse har i højere grad oplevet, at digitaliseringen har medført gevinstrealisering. Gevinstrealiseringen ved digitalisering opleves specielt i form af tidsbesparelser, da arbejdsprocesserne effektiviseres og optimeres som følge af tesen ‘tid er penge’, som resulterer i en økonomisk gevinst. Trods de mange muligheder og fordele ved digitalisering, bliver de ikke udnyttet godt nok af bogholderi branchen, mener Alexander som siger: Der er stadig rigtigt rigtigt meget at flytte på og rigtig mange, som ikke udnytter de muligheder der er i branchen for at digitalisere og automatisere”.

Derfor halter branchen bagud

Set i forhold til andre brancher kører man med håndbremsen trukket inden for administrative opgaver som bogholderi. Ifølge Alexander har det ikke været moderne at spekulere i digitalisering i administrationsbranchen: Der har ikke været fokus på det endnu, det har ikke været et hot emne”.

Hvordan kan det være, at det ikke har været ”in” at fokusere på digitalisering i netop denne branche? Kan det være fordi visse aktører ikke er interesseret i, at bogholderi skal digitaliseres? Hertil fortæller Alexander: Der er nogle, som man godt kan mistænke for lidt krampagtigt at holde fast i gamle metoder, fordi de kan godt se, at hvis de tager nogle af de nye metoder ind, så forsvinder en stor del af grundlaget for deres forretning, men det er et spørgsmål om at være klar til at omstille sig”.

Lever den traditionelle bogholder i fortiden og er de bange for, at digitaliseringen langsomt overtager og erstatter deres traditionelle arbejdsopgaver eller er de omstillingsparate? Det er der delte meninger om, men for Alexander og Valju hersker der ingen tvivl – den manglende omstillingsparathed for den traditionelle bogholder og mulighederne med digitalisering inden for cloud-systemer og digital bogføring har skabt grundlaget for Valju’s forretning og succes.

Fra traditionel bogholder til real-time bogholder

Der findes efterhånden et hav af muligheder inden for digitalisering og automatisering af bogholderi og hvis man ikke er omstillingsparat, vil man drukne ved siden af de real-time bogholdere som ”rider på bølgen”. Alexander udtrykker det således: “Hvis man ikke ryger med på denne her nye måde at gøre tingene på, så ryger man ud, fordi man ikke kan følge med.” Fremtidens bogholdere er real-time bogholdere, som får deres kunder med på cloud-baserede løsninger, der omfavner online bogføring, hvilket gør økonomistyring mere effektiv og frigør en masse ressourcer i form af tid og hænder.

edilion er en af de mest brugervenlige og samtidig avancerede løsninger, som truer den traditionelle bogholder, men åbner muligheder for real-time bogholdere som Valju. Når Valju skal vælge en partner, går de efter de bedste løsninger på markedet for at tilføre størst mulig værdi til deres kunder. Som Alexander udtrykker det: “Vores partnere ved også godt at de skal holde sig skarpe, for kommer der et bedre alternativ – så ryger de ud”.

Du kan læse mere om real-time bogholderi her.