Web Analytics

Ny kunde

– Nem oprettelse og opsætning af nye kunder

Muligheden for nemt at kunne implementere en professionel løsning til håndtering af bilag bør være et ”Must” for den moderne bogholder, revisor eller IT- virksomhed. Det giver en vis fleksibilitet og dynamik når man under et kundemøde, nemt og hurtigt kan fremvise og aktivere en løsning, der vil resultere i store tidsbesparelser for begge parter.

Hos edilion har vi det seneste år arbejdet på at optimere vores brugerflade, så denne, på trods af mange opsætningsmuligheder, er hurtig og intuitiv at arbejde med i hverdagen. Ifm. med denne opgave har vi lyttet til vores eksisterende kunder og implementeret de mest brugbare input vi har fået undervejs i processen.

Strukturen for komplet oprettelse og opsætning af en kunde er som følger: 

  1. Indtast oplysninger om ny kunde
  2. Vælg de ønskede indstillinger i kundens ERP/økonomisystem
  3. Forbind kundens konto til e-conomic, Uniconta eller Microsoft Dynamics NAV
  4. Synkroniser den ønskede data fra ERP/økonomisystemet
  5. Vælg de ønskede indstillinger for bogføring
  6. Vælg evt. specifikke indstillinger for: Kontoplan, Momskoder, Projekter, Omkostningstyper og Afdelinger
  7. Opret brugere, bestem hvilke rettigheder hver bruger skal have og hvornår der skal sendes info om førstegangslogin til hver enkelt bruger
  8. Vælg regler for godkendelse af bilag, og opret evt. et skræddersyet godkendelsesflow der er tilpasset virksomhedens behov og struktur
  9. Opsæt evt. nøgleord til tildeling af specifikke bilag til specifikke medarbejdere eller medarbejdergrupper, afdelinger og/eller projekter
  10. Opsæt evt. regler for valg af førstegodkender samt prioritering herfor

Herudover kan der til- eller fravælges andre nyttige indstillinger som eks.: Om hvorvidt der skal sendes notifikationer til godkendere, når et nyt bilag lægges til godkendelse og hvordan personlige medarbejderudlæg skal håndteres rent bogføringsmæssigt.

De specifikke indstillinger kan du læse mere om i de foregående 4 afsnit der går i detaljer med specifikke opsætningsmuligheder. Det er naturligvis nemt at foretage løbende ændringer i de valgte indstillinger.

Det næste blogindlæg omhandler vores håndtering af afdelinger, projekter og omkostningstyper.

Mvh.

edilion teamet