Web Analytics

Godkendere

Opret så mange godkendere som du vil – Helt gratis!

Opret et skræddersyet godkendelsesflow, der sikrer dig og din virksomhed en korrekt bilagshåndtering uden besværlige, manuelle arbejdsgange. Vores godkendelsesflow er fleksibelt med mange tilpasningsmuligheder, inkl. opsætning af Første Godkender, Slut Godkender, beløbsgrænser/prokuragrænser, bogholder som Gatekeeper/kontrollør mm. Når et bilag er godkendt af slutgodkender, vedhæftes godkendelseshistorikken (revisorsporet) sammen med bilaget som en PDF, og overføres til dit økonomisystem.

Opsæt nøgleord, på tværs af forskellige kriterier, så et ny-indlæst bilag finder direkte vej til den rigtige godkender, uden tidskrævende manuelle handlinger.Der kan opsættes nøgleord der dirigerer bilag til den rigtige person/gruppe, afdeling og projekt, samt hvordan disse kriterier og nøgleord skal prioriteres, i forhold til tildelingen af bilag.