Web Analytics

Bilagshåndtering

Med edilion kan du nemt og hurtigt klare al din bilagshåndtering. Du får en hurtig, intuitiv og overskuelig brugerflade til håndtering af dine kreditorbilag.

edilion digitaliserer dine fakturaer, kvitteringer og kreditnotaer med vores avancerede software, der automatisk aflæser bilaget.

Derudover indlæser vi også ikke-bogføringsbilag, og meget andet.

Læs mere

Kontering og Bogføring

Når vi har aflæst et bilag, kan du vælge, hvordan det skal bogføres, svarende til jeres bogføringspraksis.

For alle bogføringspraksis er der mulighed for at splitte bilaget op på flere linjer og kontere dem uafhængigt på forskellige konti, projekter og afdelinger. Endvidere husker vi konteringen. Så du ikke behøver at kontere næste gang, du modtager bilag fra samme leverandør. Der kan ligeledes konteres med momskoder.

Læs mere

Leverandør håndtering

edilion giver dig frihed til at vælge hvordan du vil administrere dit leverandørkartotek

Når edilion indlæser og validerer et bilag, kontrollerer og sammenholder vi leverandørens CVR-nummer med CVR-registret. Du kan vælge om edilion skal oprette leverandører, i takt med at bilag fra nye leverandører bliver indlæst, eller om du selv vil oprette dine leverandører i dit økonomisystem og herefter synkronisere dit leverandørkartotek til edilion.

Læs mere

Afdelinger og Projekter

Vores brugerflade giver dig mulighed for at synkronisere afdelinger og projekter med dit økonomisystem

Hvis du opererer med afdelinger og/eller projekter er det muligt at vælge om afdelinger og/eller projekter skal påføres/håndhæves i godkendelsesflowet, eller om et bilag går igennem godkendelsesflowet uden disse. Ydermere er det muligt at opsætte nøgle/søgeord således at bilag sendes direkte til godkendelse til den enkelte afdeling eller det enkelte projekt og sparer arbejdsgange og værdifuld tid i jeres bilagsflow.

.

Læs mere

Gratis brugerprofiler

Opret så mange brugere som du vil.

edilion giver dig stor fleksibilitet til at vælge hvilke tilladelser hvert enkelt bruger skal have. En brugers tilladelser kan tilpasses efter din virksomheds struktur.

Brugerens tilladelser til håndtering af bilag kan detaljeret tilpasses. Og der kan oprettes grupper, hvor flere brugere har samme tilladelser, eks. en Salgsafdeling, Produktion, Administration, Ledelse eller Værksted - Sagt med andre ord får du en brugerflade der er nøjagtigt tilpasset til din virksomhedsstruktur og medarbejderstab.

Læs mere

Tilpasset godkendelsesflow

Opret så mange godkendere som du vil – Helt gratis!

Opret et skræddersyet godkendelsesflow, der sikrer dig og din virksomhed en korrekt bilagshåndtering uden besværlige, manuelle arbejdsgange. Vores godkendelsesflow er fleksibelt med mange tilpasningsmuligheder, inkl. opsætning af Første Godkender, Slut Godkender, beløbsgrænser, bogholder som Gatekeeper mm. Når et bilag er godkendt af slutgodkender, vedhæftes godkendelseshistorikken (revisorsporet) sammen med bilaget som en PDF, og overføres til dit økonomisystem.

Læs mere

Integrationer

Vi har direkte integration til de mest populære ERP/økonomisystemer: e-conomic, Uniconta og Microsoft Dynamics NAV

Gennemtestede integrationer, er din sikkerhed for at du har kontrol over dine bilag fra du modtager dem i edilion til de ligger klar til bogføring i dit økonomisystems kassekladde.

Læs mere

Revisorspor / historik

Få revisorspor/historik med over i dit økonomisystem.

Af vores revisorspor/hisiorik fremgår det, hvem som har indsendt bilaget, hvornår det er blevet digitalseret og hvordan flowet har været gennem vores system.
Denne information bliver lagt som en ekstra side til det orginale dokument og bliver leveret med over i bogføringssystemet, således at revisor kun skal tjekke et sted i forbindelse med revisionen.

Læs mere

Edilion automation A/S er den foretrukken dataforædler for virksomheder der kræver 100% validerede dokumenter til godkendelse eller direkte afleveret i deres ERP system. Edilion finder den ideale kombination mellem regelbaseret, kunstig intelligens (AI), maskine læring og manuel kontrol af vores valideringsteam for at sikre den bedste løsning til netop dín virksomhed.