Web Analytics
Bilagshåndtering

Den tid du bruger på administration, er tabt tid for din kerneforretning

Med edilion kan du nemt og hurtigt klare al din bilagshåndtering. Du får en hurtig, intuitiv og overskuelig brugerflade til håndtering af dine kreditorbilag. edilion digitaliserer dine fakturaer, kvitteringer og kreditnotaer, samt ikke-bogføringsbilag, så disse også kan gemmes digitalt under din edilion profil.

.

Læs Mere
Kontering & bogføring

Når vi har aflæst et bilag, kan du vælge, hvordan det skal bogføres, svarende til jeres bogføringspraksis.
Som standard aflæser vi, om bilaget er en kvittering eller en faktura/kreditnota. Disse bogføres som henholdsvis et finansbilag og en kreditorfaktura.

Læs Mere
Leverandør håndtering

edilion giver dig frihed til at vælge hvordan du vil administrere dit leverandørkartotek

Du kan vælge om edilion skal oprette leverandører, i takt med at bilag fra nye leverandører bliver indlæst, eller om du selv vil oprette dine leverandører i dit økonomisystem og herefter synkronisere dit leverandørkartotek til edilion.

Læs Mere
Afdelinger og Projekter

Vores brugerflade giver dig mulighed for at synkronisere afdelinger og projekter med dit økonomisystem

Det er muligt at påføres/håndhæves afdelinger og/eller projekter i godkendelsesflowet. Ydermere er det muligt at opsætte nøgle/søgeord således at bilag sendes direkte til godkendelse til den enkelte afdeling eller det enkelte projekt – herved sparer I arbejdsgange og værdifuld tid i jeres daglige bilagsflow.

.

Læs Mere
Diverse bruger profiler

Opret så mange brugere som du vil – Helt gratis!

edilion giver dig stor fleksibilitet til at vælge hvilke tilladelser hvert enkelt bruger skal have. En brugers tilladelser kan tilpasses efter din virksomheds struktur. Brugeren kan være administrator og have overblik over alle virksomhedens bilag, samt evt. skifte imellem flere virksomheder, være sat op til kun at kunne indsende bilag, eller kun at kunne se og godkende bilag, der specifikt er sendt til den konkrete bruger.

Læs Mere
Skræddersyet godkendelsesflow

Opret så mange godkendere som du vil – Helt gratis!

Opret et skræddersyet godkendelsesflow, der sikrer dig og din virksomhed en korrekt bilagshåndtering uden besværlige, manuelle arbejdsgange. Vores godkendelsesflow er fleksibelt med mange tilpasningsmuligheder, inkl. opsætning af Første Godkender, Slut Godkender, beløbsgrænser, bogholder som Gatekeeper/kontrollør mm. .

Læs Mere
Direkte integrationer

Vi har direkte integration til de mest populære ERP/økonomisystemer: e-conomic, Uniconta og Microsoft Dynamics NAV

Gennemtestede integrationer, er din sikkerhed for at du har kontrol over dine bilag fra du modtager dem i edilion til de ligger klar til bogføring i dit økonomisystems kassekladde.

.

Læs Mere
Revisorspor / historik

Få revisorspor/historik med over i dit økonomisystem.

Af vores revisorspor/hisiorik fremgår det, hvem som har indsendt bilaget, hvornår det er blevet digitalseret og hvordan flowet har været gennem vores system.
Denne information bliver lagt som en ekstra side til det orginale dokument og bliver leveret med over i bogføringssystemet, således at revisor kun skal tjekke et sted i forbindelse med revisionen.

Læs Mere
Gratis brugeroprettelse

Opret så mange brugere som du vil – Helt gratis!

med alle de tilladelse som du finder passende at dine bruger skal have

.

Læs Mere