Web Analytics

Revisorspor / historik

Få revisorspor/historik med over i dit økonomisystem.

Af vores revisorspor/hisiorik fremgår det, hvem som har indsendt bilaget, hvornår det er blevet digitalseret og hvordan flowet har været gennem vores system.
Denne information bliver lagt som en ekstra side til det orginale dokument og bliver leveret med over i bogføringssystemet, således at revisor kun skal tjekke et sted i forbindelse med revisionen.