Web Analytics

Skræddersyet godkendelsesflow

Opret så mange godkendere som du vil – Helt gratis!

Opret et skræddersyet godkendelsesflow, der sikrer dig og din virksomhed en korrekt bilagshåndtering uden besværlige, manuelle arbejdsgange. Vores godkendelsesflow er fleksibelt med mange tilpasningsmuligheder, inkl. opsætning af Første Godkender, Slut Godkender, beløbsgrænser/prokuragrænser, bogholder som Gatekeeper/kontrollør mm. Når et bilag er godkendt af slutgodkender, vedhæftes godkendelseshistorikken (revisorsporet) sammen med bilaget som en PDF, og overføres til dit økonomisystem.