Web Analytics

Privatlivspolitik

1. Privatlivspolitik for edilion automation A/S

Dataansvar

Vi tager dit privatliv og databeskyttelse seriøst. Vi behandler persondata, og har derfor implementeret denne privatlivspolitik som informerer dig om hvordan vi behandler dine data.

2. Kontakt information

Kontakt information
Vi er databehandler for vores kunder. For vores ansatte og leverandører er vi dataansvarlige. I alle sager sørger vi for at din data bliver behandlet I overensstemmelse med den gældende EU og nationale privatlivs lovgivning.

Kontakt information: edilion automation A/S
Kontaktperson: Antal Clavel
Adresse: Hassellunden 16, 2765 Smørum
CVR nr.: 39197065
Telefon: (+45) 7199 6999
E-mail: support@edilion.com
Hjemmeside: www.edilion.com

3. ​Vi sikrer en fair og transparent databehandling

Når vi beder dig om at gøre din persondata tilgængelig for os, informerer vi dig om hvilke data vi behandler, for hvilket formål og hvordan vi behandler disse data.

4. ​Behandling af persondata

Vi behandler denne type data om dig

Vi indsamler og behandler data om dig for at opfylde vores aftalte services på vegne af dig og/eller vores kunder. Udover det samler og behandler vi data om dig for at forbedre og sikre kvaliteten af vores produkter og services.

Den data vi indsamler og behandler består af:

 • Almindelige persondata, f.eks. navn, email, telefon, m.v.
 • Internet trafik data
 • Lokations data fra internettet, mobil, GPS eller kamera
 • Unikke numre på netværks enheder

Og for edilion ansatte:

 • CPR-numre
 • Sensitive data

5. ​Vi indsamler din data til specifikke formål

Vi indsamler din data I forbindelse med specifikke formal og andre legale forretningsformål. Dette sker når vi skal:

 • Opfylde din anmodning for produkter og services
 • Tilpasse vores kommunikation og marketing til dig
 • Tilpasse vores partneres kommunikation og marketing til dig
 • Håndtere vores forretnings relation
 • Opfyldelse af lovkrav

6. ​Vi indhenter dit samtykke før vi behandler dine persondata

Vi indhenter dit samtykke før vi behandler din persondata for de formal der er beskrevet ovenfor, medmindre vi har et legalt grundlag for at indsamle dem. Vi vil informere dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse I at behandle dine persondata. Dit samtykke er frivilligt og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at kontakte os.

7. ​Vi behandler kun relevant persondata

Vi behandler kun data om dig hvis det er relevant og tilstrækkeligt I relation til det formal der er beskrevet ovenover. Formålet er essentielt for at vurdere hvilke data om dig der er relevant for os. Det samme gælder I det omfang vi bruger persondata. Som eksempel bruger vi ikke mere data end vi har brug for til det specifikke formål.

8. ​Vi behandler kun nødvendige persondata

Vi indsamler, behandler og lagrer kun den persondata der er nødvendig I relation til at opfylde de formål vi har oplyst. Udover det kan der være lovgivning der bestemmer hvilke typer af data der er nødvendige at samle og lagre for vores forretnings funktioner. Typen og anvendelsesområdet for de persondata vi behandler, kan også være på baggrund af kontraktuelle forpligtigelser og/eller lovkrav.

9. Vi kontrollerer og opdaterer dine personlige oplysninger

Vi kontrollerer at den persondata vi behandler om dig ikke er falske eller misvisende. Vi sørger også for at dine informationer er opdateret. Fordi vores service er afhængig af at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig om at informere os om relevante ændringer i dine registrerede persondata.

10. ​Vi sletter dine persondata når dets formål er udtømt

Vi vil slette dine persondata når de ikke længere er nødvendige I forhold til det formål de blev indsamlet, behandlet og lagret med.

11. Vi vil ikke videresende dine persondata uden dit samtykke.

Hvis vi ønsker at videresende dine persondata til tredje parter, for eksempel til brug I marketing, da vil vi forespørge og indhente dit samtykke og informere dig forud for videre sendelsen. Du kan til enhver tid modsige dig denne form for videresendelse. Vi vil ikke indsamle dit samtykke hvis vi er lovmæssigt forpligtiget til at videresende din persondata. For eksempel som del af en rapport til myndighederne.

12. Vi vil beskytte dine persondata

Vi har, og vil fremadrettet fortsætte med at implementere og udvikle tilstrækkelige tiltag for informationssikkerhed, så at dine persondata er fuldt ud beskyttet. Disse tiltag inkluderer:

 • Organisatoriske (specifikke instrukser, rutiner og procedurer)
 • Tekniske (hardware og software systemer og konfigurationer),

Formålet er at sikre beskyttelse af dine persondata imod sletning, tab, ændring, uautoriseret adgang, publicering og andre potentielle sikkerhedsbrud.

13. Cookies, formål og relevans

Hvis vi placerer cookies vil du blive informeret om brugen og formålet af at indsamle data via cookies.

14. ​Vi vil indsamle dit samtykke

Før vi placerer cookies på din enhed, vil vi bede om dit samtykke. Cookies nødvendige for funktionaliteten og konfigurationer kan forekomme uden dit samtykke. Du kan få mere information på vores hjemmeside omkring brugen af cookies, og om procedure for at slette eller undgå dem. Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage, da kan du se instruktionerne I vores cookie politik.

13. Cookies ved brug af edilions hjemmeside og app

Kunden accepterer, at der ved anvendelse af edilions hjemmeside og app indsamles oplysninger om kunden, som bruges til at tilpasse og forbedre produktets indhold. Herunder indsamles tekniske oplysninger om kundens computer, IP-nummer, geografisk placering og øvrige oplysninger, som kunden selv indtaster.

14. Brug af kamera og filsystem ved brug af edilions app

Kunden accepterer, at der ved anvendelsen af edilions app gives adgang til telefonens kamera og filsystem. Herved kan app’en benyttes til indsamling af bilag til aflæsning, kontering og levering i ERP system.

15. Du har ret til at tilgå dine persondata

Du har til enhver tid ret til at blive informeret om hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi bruger dem til. Du kan også få information om hvor lang tid vi gemmer din personlige data, og om, hvem der modtager data om dig.

Du kan håndhæve dine rettigheder ved at kontakte os.

16. Du har ret til at få ukorrekte persondata rettet eller slettet.

Hvis du mener at den persondata vi behandler om dig er ukorrekte, da har du ret til at få dem rettet. Hvis dette er tilfældet da kontakt os venligst og informer os om hvor unøjagtighederne er og hvordan vi retter dem.

I nogle tilfælde har vi en forpligtelse til at slette dine persondata. Dette gælder for eksempel hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener at dine data ikke længere er nødvendige I forhold til det formål de blev indsamlet med, da kan du anmode om at få dine persondata slettet. Du kan også kontakte os hvis du mener at dine persondata bliver behandlet I strid med lovgivningen eller andre juridiske forpligtelser.

Når du anmoder om at have dine persondata slettet eller rettet vil vi undersøge om betingelserne er opfyldt, og hvis de er vil vi foretage de ønskede ændringer eller sletning.

17. Du har ret til at modsige dig behandlingen af dine persondata.

Du kan også modsige dig videre sendelsen af dine data når det ikke er påkrævet af lovgivningen. Hvis din indsigelse er berettiget, vil vi sørge for at stoppe behandlingen af din persondata.

Læs mere om Privatlivspolitik her