Web Analytics

Release notes


2020-05-07 - Release 5.8.0

Nyheder
 • E-dokumenter: Vi har i en rum tid kunnet modtage e-dokumenter, men det er nu muligt at modtage dem direkte uden fordyrende mellemled. Kontakt os for at høre nærmere.
 • Datointervaller: Det er nu muligt at filtrere efter datointervaller på vores dokumenthåndteringsside. Klik på kalenderen, vælg set flueben i Periode og klik herefter på to datoer.
 • A-Z sortering! Det er nu muligt at sortere dokumenter fra stigende til faldende og vice versa. Muligheden gør sig gældende på følgende kolonner: Leverandør, Dokument- og Betalingsdato, Dokumenttype og Afventer.
Forbedringer
 • Der vises nu både nummer og navn for projekter og afdelinger under Førstegodkender i indstillinger
 • Hastighedsoptimeringer af vores søgefelt på dokumenthåndteringssiden
Fejlrettelser
 • Enkelte designrettelser til vores C5-integrationsside

2020-05-07 - Release 5.7.0

Nyheder
 • Ny optimeret linjevisning: Vi har opdateret vores design af linjer. Ved klik på frigør-knappen (ved siden af pilen i overskriften Linjer), aktiveres den nye visning (læs mere her).
 • Direkte godkendelse: Det er muligt at sende et bilag direkte til det forbundne ERP-system og dermed forbigå det opsatte godkendelsesflow. Denne funktion findes under de tre prikker, øverst i højre hjørne på vores godkendelseside (følgende roller har adgang til denne funktion: ekstern bogholder, ekstern konsulent og kundeadministrator) (læs mere her).
 • Fleksible notifikationer: Vi har tilføjet muligheden for at konfigurere hvilke brugere der skal modtage vores daglige notifikationer. Er modtagelse af notifikationer aktiveret for et givent selskab, kan man for den enkelte bruger, under brugerindstillinger, nu fravælge sig modtagelse af disse notifikationer (læs mere her).
Forbedringer
 • Listen af driftskonti viser nu op til 250 konti under linjer
 • Det vil fremover være påkrævet at tilføje en tekst ved afvisning af bilag
 • Vi importerer nu omkostningstyper sammen med projekter
Fejlrettelser
 • Fejl hvor supportikon blokerede enkelte bilagsdata i Firefox, er blevet fixet
 • Fejl hvor afdelinger ikke blev vist når Se alle var valgt, er blevet fixet

2020-04-23 - Release 5.6.0

Nyheder
 • Nye notifikationer! Vi har langt om længe fornyet notifikationerne på vores portal. Aktiveres notifikationer på et givent selskab, vil alle medarbejdere modtage en daglig mail, med et overblik over hvilke dokumenter der ligger klar til godkendelse/håndtering. Har man en rolle i flere selskaber, vil man stadig kun modtage en mail om dagen!
 • Nye filtre: Man kan nu søge på numre og navne i alle ERP-faner, inkl. Ressourcetildeling og Brugere, under indstillinger. Tilsvarende er det blevet muligt at filtrere på driftskonto, balancekonto, projekt og afdelinger på vores godkendelsesside
 • Bogholder får altid bilag først: Det er nu muligt at sætte en bogholdergruppe op til at modtage alle bilag først. Efter håndtering, vil bilagene følge de opsatte førstegodkender-regler.
Forbedringer
 • C5 integration: Tilføjet muligheden for at aktivere/deaktivere afdelinger og projekter
 • Opdateret design af ryd filtre og gør synlig/usynlig
 • Implementeret ”Er du sikker?”-besked, for indstillinger der ikke er blevet gemt
Fejlrettelser
 • Fejl ved oprettelse af brugere er blevet fixet
 • Fejl med vores NAV-importer er blevet fixet

2020-03-26 - Release 5.5.0

Nyheder
 1. Tilpasset Brugerrolle. Det er nu blevet muligt at tilpasse brugerrollen for den enkelte medarbejder. Denne funktion åbner bl.a. op for muligheden for at lave en ”kiggebruger”, der ikke har rettigheder til at ændre i nogle af dokumentets felter
 2. Det er nu muligt at videresende bilag fra edilion, direkte fra dit fortrukne mailprogram. Funktionen gemmer sig under de tre prikker, placeret oppe i højre hjørne på dokumentsiden
Forbedringer
 • Hastigheden på indlæsning af dokumenthistorikken er blevet optimeret
 • Vi har ryddet op i vores indstillinger, så de forskellige tabs nu følger samme design guidelines.
Fejlrettelser
 • Fejlen, hvor dokumenter blev afvist grundet indpakkede Outlook-filer, er blevet fixet
 • Der vises nu korrekt om en leverandør er importeret fra ERP eller oprettet af edilion

2020-03-05 - Release 5.4.4

Nyheder

 • ERP-Nøgle: Spor nemt dine bilag i dit fortrukne økonomisystem (ERP): Vi har tilføjet en ekstra kolonne i Arkiv og to ekstra felter på dokumenter heri. Kolonnen viser om et dokument har en ERP-nøgle (nøgle der reflekterer dokumentnummeret i det givne økonomisystemsystem ved levering). For at se nøglen, klik på dokumentet og kig i bunden af Linjer. (Uniconta, E-conomic og NAV)
 • Overskueligt flowDet er nu nemt at se hvor et dokument er kommet fra og hvor det havner ved klik på godkend. For at se dokumentflow, klik på dokumentet og kig i toppen af dokumentdetaljer.
 • Total beløb: Hold styr på det samlede beløb, der afventer godkendelse. I godkendelsesfanen viser vi nu det samlede beløb for dokumenter, der afventer godkendelse. Det samlede beløb beregnes og vises i DKK.

Forbedringer

 • Når kassekladden ændres i indstillinger, havner dokumenter fra edilion nu i den opdateret kassekladde inden for få minutter.
Fejrettelser
 • Vi importerer ikke længere leverandører uden navn fra e-conomic og Uniconta.
 • Problemet, hvor nogle brugere ikke kunne se nyligt indsendte dokumenter i mobilappen, er fixet.


2020-02-07 - Release 5.4.0

Nyheder

 • NY Microsoft Dynamics C5-integrationsside.
  Selskaber der benytter Microsoft Dynamics C5, kan nu selv oprette forbindelse til edilion og se sidste import af ERP-data.
  Er man administrator i et regnskabshus, har man adgang til en visning der viser alle ens C5 selskaber og hvilket edilion selskab der er oprettet forbindelse til.

Forbedringer

 • Det er nu muligt for kundeadministratorer at ændre navnet på et selskab
 • Det er nu muligt at få adgang til vores udgivelsesnoter, direkte fra log ind siden
 • Der er implementeret en ekstra sikkerhed, der forhindre en bruger i at arbejde på tværs af flere tabs, med samme login, i en given browser

Fejrettelser

 • Fejl der forhindrede manuel oprettelse af leverandører er blevet fixet
 • Fejl ved oprettelse/ændringer af førstegodkender-reglen for Brugere er blevet fixet


2020-01-06 - Release 5.3.0

Årets første opdatering er netop landet, se bl.a. frem til hurtigere validering, aktive regnefelter og nye genvejstaster.

Nyheder

 • Aktive regnefelter: Man kan nu regne direkte i felterne Total og Beløb; angiv blot et = eller +, skriv dit ønskede regnestykke og afslut med Enter eller Tab. Regnefeltet kan håndtere de 4 simple regnearter med paranteser
 • Nye tastaturgenveje: Vi har tilføjet flere nye tastaturgenveje. F.eks. kan du nu godkende et dokument med følgende kombination; CTRL+ALT+G (Læs mere her)
 • Ny validering: Vi har opdateret vores valideringsstruktur, hvilket sørger for en hurtigere og mere sikker validering af dokumentets felter

Forbedringer

 • Momskoden vises nu væsentlig hurtigere ved skift af driftskonto
 • Ved split af dokumentet, bibeholdes nu teksten skrevet under linjer.
 • Ved klik på diverse knapper på brugerfladen (godkend, videresend etc.) gives nu et visuelt feedback, der bekræfter at en handling er sket
 • Det er nu muligt at ændre i betalingsdatoen under Leveringsfejl
 • Når Karantæne er valgt, er det nu muligt at angive en e-mail til de dokumenter der ikke kan håndteres i edilion

Fejrettelser

 • Fejl der, i særlige tilfælde, forhindrede godkendelse af bilag når Alle i selskabslisten var valgt, er blevet fixet


2019-11-26 - Release 5.2.0

Så er vi klar med efterårets tredje opdatering af vores portal.

Nyheder

 • Synliggørelse af note: Vi har tilføjet en ekstra kolonne på godkendelsessiden med titlen Note. Her vises der om et dokument har en tilknyttet note eller ej. Hvis man holder musen over det grønne ikon, vil noten vises.
 • Rotation af billede: Vi har gjort det muligt at rotere et billede direkte på godkendelsessiden. Vælg et dokument og klik på den blå knap ved siden af Historik.
 • Branding: Vi har udviklet muligheden for, at du kan få afspejlet din virksomheds brand, igennem edilions brugerflade. Ønsker du at erstatte edilions farver og logo med din virksomheds, så kontakt os for at høre mere.


Forbedringer

 • Når man bruger piletasterne i Driftskontofeltet, følger vinduet nu markeringen
 • Når man ændrer leverandøren, opdaterer vi nu også teksten under linjer
 • Optimeret processering der resulterer i hurtigere levering af jeres bilag
 • Det er nu muligt at søge i Omkostningstypefeltet
 • Vores kundeliste er blevet længere og bredere

Fejlrettelser

 • Vi har sat en validering op, så Bogholdergrupper ikke modtager egne dokumenter
 • Vi har fixet et NAV problem, der forhindrede os i at levere dokumenter over 1mb
 • Ved hurtigt skift mellem dokumenter, vises nu korrekt data i dokumentdetaljer
 • Det er nu muligt at ændre en brugers e-mail efter aktivering

Feedback og yderligere læsning

Vi sætter stor pris på løbende feedback, så hvis du ønsker at dele noget, så gå endelig ind på vores support site og del dine erfaringer med os.

Følg os på de sociale medier for at holde dig opdateret på seneste nyt.

Vi anbefaler ligeså, at I læser vores blogindlæg for tips & tricks på hvordan I får det optimale ud af edilion.


2019-10-21 - Release 5.1.0

Så er vi klar med efterårets anden opdatering af vores portal. Se bl.a. frem til en ny og intuitiv måde at administrere dine medarbejdere på tværs af selskaber.

Nyheder

 • Ressourcetildeling: En mere logisk og intuitiv administration af dine medarbejdere på tværs af selskaber. På denne side kan du, som kundeadministrator, tilføje og fjerne medarbejdere, samt ændre deres roller i dine underselskaber.
  Er du logget ind som kundeadministrator på jeres administrator selskab, kan Ressourcetildeling findes under indstillinger.
 • Projektvalidering: det er nu muligt at angive projekt som værende et påkrævet felt - der vil dermed, ved manglende udfyldelse af feltet, være en rød blokerende fejlmeddelelse.


Forbedringer

 • Det er nu muligt at ændre en brugers e-mail under indstillinger i punktet Brugere
 • Dokumenter man som Bruger har sendt ind i systemet, kan nu ses i arkivet, uden man selv har været i berøring med disse i godkendelsesflowet
 • Historik og noter er tilføjet til afviste bilag under arkiv
 • Oplever du problemer med login, kan support nu kontaktes, direkte fra loginsiden - benyt den blå support boble nederst i højre hjørne
 • Der er tilføjet en Send invitation knap under brugeroprettelse

Fejlrettelser

 • Øget robusthed ved hurtigt skift mellem dokumenter
 • Beløbsgrænse på 0, vises nu korrekt under godkendelsesgrupper
 • Flere hurtige gentagne klik (dobbeltklik) ignoreres nu og kun én fejlbesked vises
 • Ved split af et bilag, er det ikke længere muligt at skabe en 0-linje

Feedback og yderligere læsning

Vi sætter stor pris på løbende feedback, så hvis du ønsker at dele noget, så gå endelig ind på vores support site og del dine erfaringer med os.

Følg os på de sociale medier for at holde dig opdateret på seneste nyt.

Vi anbefaler ligeså, at I læser vores blogindlæg for tips & tricks på hvordan I får det optimale ud af edilion.


2019-09-15 - Release 5.0.3

Så er vi klar med efterårets første store opdatering af vores portal. Opdateringen er baseret på jeres feedback og indeholder bl.a. en splinter ny app til smartphones, større hastighedsoptimeringer og en forbedret brugerstruktur.


Nyheder

 • Ny Mobilapplikation: vi har udviklet en ny App, til både Android og IOS baseret på en moderne platform, der gør den hurtig, intuitiv og lækker at bruge:
  • Dens to hovedfunktioner er indsendelse af bilag, typisk via kameraet, og godkendelse af bilag.
  • Mobilen afspejler funktionerne i vores portal - og det er derfor muligt at ændre dokumentdetaljer, splitte et bilag, indsende dokumenter på flere sider og meget andet.
  • Applikationen er stadig i BETA og vi vil derfor fortsat understøtte vores gamle version i en periode. Feedback og spørgsmål vedrørende applikationen sendes til vores produktejer Jesper Holmsnæs, jwh@edilion.com
 • Ny Loginside: Vi har opdateret designet på vores loginside og tilføjet links til supportsider og blogposts.
 • Hastighed: Vi har langt om længe optimeret hastigheden på hele vores brugerflade:
  • Dokumentoversigt: lister med dokumenter, på tværs af selskaber og systemets faneblade, indlæses nu betydeligt hurtigere
  • Dokumentindlæsning: dokumenter åbnes nu tilsvarende hurtigere
  • Feltændringer: det er blevet muligt at springe hurtigt imellem felterne i dokumentdetaljer, uden at tekst bliver slettet
 • Optimeret brugerstruktur: En mere logisk administration af en persons login informationer og dennes rolle i ét eller flere selskaber. Denne struktur åbner op for nye muligheder på flere fronter:
  • Et enkelt login: Det er nu muligt, med ét login, at få adgang til flere selskaber, med forskellige roller. Har man på nuværende tidspunkt flere logins, kan man få slået disse sammen til ét (kontakt support).
  • Se på tværs af selskaber: Er du kundeadministrator, eller har du en rolle i mere end ét selskab, kan du nu vælge Alle i kundevælgeren. Med denne mulighed kan man se og arbejde med dokumenter på tværs af selskaber.
  • Konsulentgrupper: En ny type godkendelsesgruppe der kan vælges i indstillinger og som vælges når man som administrator for flere kunder ønsker at definere egne medarbejderes roller hos hver enkelt kunde. Ønsker man som konsulent at ’dykke ned’ og kun se dokumenter der er tildelt konsulentgrupper, kan man i brugersorteringsmenuen nu vælge Konsulent.
  • Roller: Vores rollenavne er blevet ændret, så de nu er mere intuitive (Nye rollenavne)
  • Ekstern konsulent: Vi har tilføjet en ny rolle i systemet, Ekstern konsulent. En ekstern konsulent har samme rettigheder som en normal administrator, men vil være oprettet hos administratoren/BPO-selskabet og typisk have en rolle i flere selskaber.
  • Oprettelse og invitation af nye brugere: Når en bruger inviteres eller oprettes i et selskab, sendes der nu en mail med et aktiveringslink - denne proces erstatter vores tidligere 4- cifrede pinkode. Tilsvarende er vores brugeropsætningside opdateret med en ny status-kolonne. Her vises om hvorvidt en bruger er ikke-inviteret, inviteret eller aktiv.

Forbedringer

 • Mail-domænet der sendes dokumenter ind til, har fået fjernet et ’l’ - begge domæner (et og to l'er) vil fungere fremadrettet
 • Når der søges i et felt i dokumentdetaljer, vælges nu første linje på listen automatisk – prøv det f.eks. på Driftskonto!
 • Når der foretages ændringer i ERP-indstillinger, opdateres dokument-detaljer nu automatisk
 • Vi importerer nu afdelinger korrekt fra Navision

Fejlrettelser

 • Fejlbeskeder der viste forkerte beskeder, er blevet rettet
 • Rødt blokerende kryds, uden synlige fejl i dokumentdetaljer, er blevet fjernet
 • Mellemrum i indsendelsesmailen er blevet fjernet og forhindret fremadrettet

Feedback og yderligere læsning

Vi sætter stor pris på jeres løbende feedback, så hvis du ønsker at dele noget, så send os en mail på kontakt@edilion.com. Følg os på de sociale medier for at holde dig opdateret på seneste nyt. Vi anbefaler ligeså, at I læser vores blogindlæg for tips & tricks på hvordan I får det optimale ud af edilion.


2019-06-17 - Release 4.1

Nyheder

 • De dokumenter der før blev afvist af edilion og sendt til Jer i en mail, er nu præsenteret i en ny visning kaldet Karantæne.
 • Fra Karantæne kan man afvise, sende til godkendelse eller arkivere dokumenter.
 • Karantæne kan (de)aktiveres af administratorer under Kundeprofil i indstillinger.
 • Kolonnen Årsag i Karantæne angiver hvorfor et givent dokument er placeret i denne visning.
 • Det er nu muligt at færdiggøre dokumenter manuelt.
 • De dokumenter der ikke bliver komplet læst af vores system, håndteres manuelt af edilion. Man kan nu fremskynde processen ved selv at tage sig af disse dokumenter. Det kræver et enkelt klik på Færdiggør manuelt. Dokumentet kan derefter færdiggøres i Karantæne.
 • Dokumenter der manuelt Afvises ender nu i Arkiv og findes ved at vælge Afvist i kolonnen Dokumentstatus.

Forbedringer

 • Visuelle forbedringer af diverse pop-ups.
 • Når man opdaterer siden, bliver man nu henvist til Godkendelsessiden.
 • Indstillingen for aktivering af VAT-koder er nu oversat til dansk.
 • Det er nu muligt at tilføje IBAN-numre ned til 12 karakterer.
 • Overskriften Afventer i Arkiv har ændret navn til Dokumentstatus. Kolonnen viser nu hvilken status dokumentet har.

Fejlrettelser

 • Problemet med at tekst blev slettet mens man skrev i diverse dokumentdetaljers felter, er fixet.

Afslutning og feedback

 • Vi sætter stor pris på jeres løbende feedback, så hvis du ønsker at dele noget, så send os en e-mail på kontakt@edilion.com. Følg os på de sociale medier for at holde dig opdateret på seneste nyt. Vi anbefaler ligeså, at I læser vores blogindlæg for tips & tricks på hvordan I får det optimale ud af vores portal.

2019-05-24 - Release 4.0

Nyheder

De dokumenter der før endte i Arkiv med en fejlmeddelelse er nu præsenteret i en ny visning kaldet Leveringsfejl.

Dokumenter i Leveringsfejl er angivet med en henholdsvis blå eller rød cirkel.

Rød indikerer at edilion har angivet en kommentar om hvordan dokumentet kan håndteres af dig selv.

Blå indikerer at dokumentet håndteres af edilion.

Leveringsfejl understøtter også krydsvisning, hvor man som forhandler for et eller flere selskaber kan se dokumenter på tværs uden at skifte selskab.

Vi håndterer nu e-dokumenter og kan dermed modtage dokumentformatet XML.

I Kundeprofil under indstillinger er det nu muligt at se hvorvidt man har modtagelse af e-dokumenter aktiveret eller ej (funktionen kan kun ændres af en edilion medarbejder, så kontakt os for at høre nærmere).

Det er nu muligt at integrerer med ERP-programmet Microsoft Dynamics NAV.

Ved brug af e-conomic er det nu muligt at overføre VAT-koder på både konto og modkonto. Du kan aktivere VAT-koder under bogføringsindstillinger. 

 

Forbedringer

Når der søges på et dokumentnummer i venstre spalte af dokumenthåndterings-siden, opdateres dokumentets billede nu automatisk - når billedet er opdateret, kan du redigere direkte i felterne ved et enkelt klik på TAB.

Ved benyttelse af masseselektionen på dokumenthåndteringssiden, markeres nu alle dokumenter, også dem med fejl.

Når der klikkes på den ”lokale” opdateringsknap, øverst til venstre på dokument-håndteringssiden, opdateres alle dokumentets detaljer nu.

Feltet Dokumenttype har fået et nyt design og er udvidet med nye dokumenttyper 

Overskriften Dokument i Arkiv har ændret navn til Besked.

Der er generelt renset lidt op i det visuelle på Kundeprofilindstillinger.

Vores supportboble blokerer ikke længere for nøglefunktioner.

Man får nu visuelt feedback når man forsøger at gemme diverse ændringer iLeverandørindstillinger.

 

Fejlrettelser

Problemet med at nøgleord blev vist forkert under Førstegodkenderfanen, efter man havde lavet ændringer i Nøgleordfanen, er nu blevet fixet.

Problemet med at Synliggør-funktionen på hhv. Omkostningstyper og Afdelinger blev ignoreret på dokumenthåndteringsiden, er nu blevet fixet.  

Problemet med røde fejlindikeringer blev vist på dokumenter uden fejl, er fixet.

 

Afslutning og feedback

Vi sætter stor pris på jeres løbende feedback, så hvis du ønsker at dele noget, så send os en e-mail på kontakt@edilion.com. Følg os på de sociale medier for at holde dig opdateret på seneste nyt. Vi anbefaler ligeså, at I læser vores blogindlæg for tips & tricks på hvordan I får det optimale ud af vores portal.